© Groeneveld Administratie & Advies

Contact

Nieuwsbrief mei 2020 In deze nieuwsbrief: - Vrije ruimte werkkostenregeling - Versoepeling 30% regeling - Versoepeling urencriterium - Geen BTW op mondkapjes - TOGS vrijgesteld van belastingheffing - Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 Vrije ruimte werkkostenregeling De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2020 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. De verhoging moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben. Vrije ruimte begin dit jaar ook verruimd Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 1 januari 2020 werd deze vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. Versoepeling 30% regeling Sinds per 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van toepassing is, betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Daarnaast is in de regeling opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht een hoge WW-premie moeten afdragen als medewerkers, met een contract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, meer dan 30% extra werken bovenop hun vaste uren. Een regeling die in de huidige crisis voor problemen zorgt. En dat niet alleen in de zorg waar fors meer uren gedraaid worden maar ook bijvoorbeeld in de supermarkten maken medewerkers langere dagen. Minister Koolmees heeft daarom aangekondigd dat hij binnen het ‘Noodpakket banen en economie’ een tijdelijke aanpassing wil doorvoeren. Hoe de versoepeling van de 30%-regel er precies gaat uitzien en voor welke sectoren die gaat gelden, is op dit moment nog niet bekend. Versoepeling urencriterium Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Geen BTW op mondkapjes Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%. Door het nultarief toe te passen in plaats van een vrijstelling, behouden verkopers het recht op aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij bij aanschaf betalen, nog wel kunnen verrekenen in de btw-aangifte. TOGS vrijgesteld van belastingheffing De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) betreft een gift en wordt vrijgesteld van belastingheffing. Om belastingheffing over deze vergoeding te voorkomen, zal in het pakket Belastingplan 2021 zal met terugwerkende kracht worden geregeld de TOGS-compensatie niet tot de winst behoort. Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 Per 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,6%. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen. Hieronder staan alle bedragen voor de 2e helft van 2020 op een rijtje.